Category Archives: Fotoboek

Groot korenconcert

Groot korenconcert Op zaterdagavond hebben we onze medewerking verleend aan een groot korenconcert t.b.v. stichting Support Casper. Het was een mooie avond gevuld met mooie muziek. Bekende stukken werden grzongen waaronder abide with me, cry for me argentina en als afsluiting door gezamelijke koren In His love. Medewerkenden aan deze avond waren: Choir for hope Chr. Zangvereniging Excelsior uit Nijkerk CGZ de Lofstem uit Ederveen Judith Sportel (solist) Johan den Hoedt (orgel) Lennart Morée (vleugel) Er is tijdens dit concert

Read More

Jaarvergadering 2018

Jaarvergadering 2018 Met een jaarvergadering blikken we altijd achteruit maar ook vooruit. Het afgelopen jaar is een zeer bewogen jaar geweest. We zijn opgeschrikt door het overlijden van 3 koorleden, Gezine Hendriksen op 17 juni, Andries van Middendorp op 22 september en Mart Hendriksen op 14 november. Wij willen de rouwdragende families veel sterkte wensen met het verlies van hun dierbaren. Ook moesten we afscheid nemen van Ineke Bos als dirigent. Daarvoor hadden we vrij vlot weer een nieuwe kandidaat.

Read More

Afscheid van Ineke Bos

Afscheid van Ineke Bos We hebben vanavond afscheid genomen van Ineke Bos – Strootman als onze dirigent. Wat hebben we een mooie tijd met haar gehad. We hebben verschillende koorreizen met elkaar gemaakt, waaronder naar Duitsland, Engeland en Oostenrijk. Ook in Nederland hebben we een aantal koorreizen meegemaakt met elkaar. Meerdere cd’s zijn opgenomen, vele concerten zijn gegeven. Na 13 jaar aan ons koor verbonden te zijn geweest is het toch echt tijd geworden om Ineke uit te zwaaien. D.v.

Read More

Benefietconcert t.b.v. stichting Als kanker je raakt

Benefietconcert t.b.v. stichting Als kanker je raakt. We hebben onze medewerking verleend aan een benefietconcert t.b.v. Als kanker je raakt. Dit concert heeft plaats gevonden op dinsdagavond 13 februari 2018 in de Fontein te Nijkerk. Tijdens deze avond is het mooie bedrag van bijna € 4000.- euro opgehaald. Waarvoor namens de stichting Als kanker je raakt hartelijk dank. De stichting kunt u blijvend steunen door een gift te doen. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u door naar de website

Read More