Groot korenconcert

Op zaterdagavond hebben we onze medewerking verleend aan een groot korenconcert t.b.v. stichting Support Casper. Het was een mooie avond gevuld met mooie muziek. Bekende stukken werden grzongen waaronder abide with me, cry for me argentina en als afsluiting door gezamelijke koren In His love.

Medewerkenden aan deze avond waren:

  • Choir for hope
  • Chr. Zangvereniging Excelsior uit Nijkerk
  • CGZ de Lofstem uit Ederveen
  • Judith Sportel (solist)
  • Johan den Hoedt (orgel)
  • Lennart Morée (vleugel)

Er is tijdens dit concert gecollecteerd voor de Stichting Support Casper. Dat heeft het mooie bedrag van € 3000.- opgehaald. Namens de stichting Support Casper hartelijk bedankt. U kunt natuurlijk de stichting blijvend steunen met een gift. Hiervoor verwijzen wij u naar de website van de stichting Support Casper.

Stichting Support Casper

De campagne Support Casper is onderdeel van de Stichting Overleven met Alvleesklierkanker.In september 2015 startte de campagne. Een paar maanden later is de Stichting Support Casper opgericht.

De grondleggers zijn allemaal vrienden of familie van mensen die zijn overleden aan alvleesklierkanker. Zij kwamen tot de ontdekking dat er schrikbarend weinig aandacht is voor alvleesklierkanker. Dit vermoedelijk omdat de meeste mensen er zó snel aan overlijden dat er geen tijd en ruimte is om acties op te zetten of aandacht te vragen. Hierdoor willen zij met de stichting en deze campagne, de bewustwording rond alvleesklierkanker te vergroten. Tegelijkertijd willen zij structureel geld inzamelen om het broodnodige onderzoek naar nieuwe en innovatie behandelmethoden mogelijk te maken.

 

Share this Post