Op 19 februari jl. hadden we onze jaarvergadering.

Er werden 4 jubilarissen gehuldigd. Cobie Smit, Henriëtte Willemsen, Henny Veldjesgraaf zijn 40 jaar lid en Rijk Ploeg 25 jaar. Ook hebben we afscheid genomen van Jet als bestuurslid. Zij is 16 jaar bestuurslid geweest en heeft heel veel voor het koor mogen doen. Daar zijn we heel blij en dankbaar voor.

Na de pauze hadden we een bingo met vele mooi prijzen. Het was weer een gezellige avond met een lach en een traan.

Share this Post