Jaarvergadering 2018

Met een jaarvergadering blikken we altijd achteruit maar ook vooruit. Het afgelopen jaar is een zeer bewogen jaar geweest. We zijn opgeschrikt door het overlijden van 3 koorleden, Gezine Hendriksen op 17 juni, Andries van Middendorp op 22 september en Mart Hendriksen op 14 november. Wij willen de rouwdragende families veel sterkte wensen met het verlies van hun dierbaren.

Ook moesten we afscheid nemen van Ineke Bos als dirigent. Daarvoor hadden we vrij vlot weer een nieuwe kandidaat. Dit is Evert van de Veen geworden. Met hem zullen we ons eerste concert hebben in het verzorgingshuis “Elim” in Amerongen op 13 juni.

We hebben veel mooie momenten beleeft met elkaar. Meerdere concerten gegeven waaronder het Paasconcert op 12 april in de Hervormde Kerk van Ederveen. Ons jubileumconcert op 30 september in de Oude Kerk van Ede. Ook werkten we mee aan de Hervormingsherdenking in de Dorpskerk in Woudenberg. Maar ook de traditionele Kerstzangavond in de Hervormde Kerk van Ederveen. Dit jaar hebben we ook gezongen voor de bewoners van “Het Huis in de Wei” in Scherpenzeel op 20 december. En het laatste concert was het benefietconcert op 13 februari voor stichting “Als kanker je raakt”.

Bestuurswissel

Er zijn 2 bestuursleden aftredend Roel Riemens en Petra Imminkhuizen. Laatst genoemde wordt vervangen door Geertrui ten Ham als secretaris. Onze penningmeester Wim van Eck gaat zijn laatste jaar in als bestuurslid, daarvoor gaat Hans van de Meent een jaar meelopen om uiteindelijk de plaats in te nemen als penningmeester. We hopen dat hij het stokje van Wim wil gaan overnemen. De functie van Roel Riemens als Bibliothecaris wordt op dit moment niet vervuld. Er wordt nog gekeken hoe deze functie ingekleed gaat worden.

Afsluiting

Als afsluiting van de jaarvergadering werden we vermaakt met een “hoorspel” opgedragen door het echtpaar Arend en Wil van de Lagemaat. Aansluitend een quiz en een verloting, er waren weer mooie prijzen om te winnen.

Maar voordat we naar huis gaan moeten we natuurlijk nog wel even een lied zingen. Dat was dit keer het lied opwekking 249.

Heer wat een voorrecht.

Heer wat een voorrecht om in liefde te gaan, schouder aan schouder in uw wijngaard te staan. Samen te dienen, te zien wie U bent, want Uw woord maakt Uw wegen bekend.

Samen te strijden in woord en in werk. Een zijn in U, dat alleen maakt ons sterk. Delen in vreugde, in zorgen, in pijn, als een kerk die waarachtig wil zijn.

Samen op weg gaan, dat is ons gebed, als een volk, dat juist daarvoor door U apart is gezet. Vol van Uw liefde, genade en kracht, als een lamp die nog schijnt in de nacht.

Share this Post