Kinderkoor HosannaKinderkoor Hosanna

Kinderkoor Hosanna is vrijwel gelijktijdig met het gemengde koor opgericht. Hosanna valt onder hetzelfde bestuur als CGZ de Lofstem en geniet dezelfde voorrechten die alle leden binnen de vereniging ook hebben.

Van Knop tot Bloem

Het kinderkoor heeft in de loop van de tijd een naamsverandering ondergaan het heette eerst Van Knop tot Bloem tegenwoordig heet het kinderkoor Hosanna.

De Lofstem probeert de kinderen zoveel mogelijk overal bij te betrekken, zowel in uitvoeringen als in activiteiten. Dat uit zich in concerten zoals onze jaarlijkse kerstconcert en de jaarlijkse rommelmarkt.

Een aantal dingen hebben ze voor zichzelf. Zoals het jaarlijkse reisje, dan gaan het bestuur, de dirigent en de kinderen samen een dag uit. Ook hebben ze al een aantal jaren hun eigen najaarsactiviteit zoals de verkoop van kerstkaarten onder familie, buren en bekenden. Hieraan doen de meeste kinderen met plezier mee.

Dirigent Wilna Sierksma

Mijn naam is Wilna Sierksma en ik ben sinds 1 januari dirigent van kinderkoor Hosanna.

Naast Hosanna ben ik dirigent van kinder- en tienerkoor Jedaja op 2 locaties: in Ede en Veenendaal. Zo kan ik 3 middagen in de week doen wat ik graag doe: zingen met kinderen tot eer van God.

Ik heb een cursus koordirectie gevolgd bij de Koorschool Midden-Nederland (Albert Wissink). Verder werk ik als vakleerkracht muziek op christelijke basisschool De Triangel in Lunteren. Ik dirigeer ook nog mijn eigen orkest (Cumquisque) en ik geef privé blokfluitles aan kinderen en volwassenen.

Lijkt het je leuk om met ons mee te zingen? Stuur dan een mailtje naar: Nanja van de Vendel